Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

O nás

Znalostná spoločnosť

Poskytujeme klientom svoje znalosti a „created value“.

Pýtame sa na prvotnú príčinu ich požiadaviek, hľadáme úzke miesta, skúmame všetky možnosti a odhaľujeme príležitosti na zlepšenie. Sledujeme trendy, študujeme, analyzujeme. Dlhodobou a intenzívnou prácou v konkrétnych oblastiach koncentrujeme znalosti, na základe ktorých si dovoľujeme klientom predložiť odporúčania a podnety pre ich ďalší rast.

Za svoju najväčšiu konkurenčnú výhodu považujeme dlhoročnú špecializáciu spoločnosti a jej zamestnancov.

Prvým a hlavným cieľom je spokojnosť nášho klienta. Dôkladne skúmame jeho požiadavky, snažíme sa reagovať okamžite po prijatí požiadavky a produkty, ktoré klientom poskytujeme, vždy pred odovzdaním dôkladne testujeme.

Výsledkom našej práce sú rokmi overené riešenia a potvrdením kvality našej práce je portfólio našich dlhoročných klientov.

Vízia

Stať sa pre svojich klientov dlhodobým partnerom, na ktorého sa s dôverou obrátia s každou otázkou a požiadavkou, a ktorý prináša nové impulzy na rast v podnikaní.

Dlhodobá špecializácia

Na Slovensku je množstvo spoločností, ktoré predávajú a implementujú softvér, systémy na riadenie dokumentov a interných procesov. Je tu viacero firiem, ktoré predávajú a servisujú bankovú techniku. Je však len málo takých, ktoré sú na tomto trhu viac ako 20 rokov a ktoré ostali pri tej istej podnikateľskej činnosti až doteraz. Orientujeme sa na dve hlavné oblasti:

Optimalizácia a riadenie podnikových informácií a procesov
s cieľom poskytnúť klientovi viac finančných, personálnych zdrojov a viac času na zlepšovanie sa v jeho „core businnesse“, tzn. vo vlastnej podnikateľskej činnosti.
Spracovanie peňažnej hotovosti
s cieľom poskytnúť klientovi kompletnú starostlivosť pre spracovanie hotovosti, a to od predaja zariadení, ich servis, až po poskytovanie vzdelávania v oblasti overovania pravosti bankoviek.

 

Riešenia pre Váš obchodný tím
Váš biznis pod kontrolou
Kompletná ponuka pre spracovanie hotovosti

 

Hodnoty

Základom každej spoločnosti sú hodnoty. Medzi tie naše patria tradície, osobný prístup a inovácie. Na týchto hodnotách je postavená značka DIMANO. Sme presvedčení, že práve osobný prístup, otvorená komunikácia a skutočný záujem o klienta sú faktory, ktoré významne ovplyvňujú akúkoľvek spoluprácu. O to viac si vážime našich dlhoročných klientov, ktorí sa stali časom našimi obchodnými partnermi a sami nás inšpirujú k ďalšej práci a inováciám.

 

Tím odborníkov

Ako akciová spoločnosť deklarujeme kontinuitu, serióznosť a stabilitu za svoje priority. Potvrdením správnych krokov k udržaniu týchto priorít sú certifikáty vydané spoločnosti DIMANO medzinárodnými autoritami. Jadrom spoločnosti DIMANO, a. s., kompaktný tím profesionálov, štrukturovaný tak z lojálnych, skúsených zamestnancov, ako aj  mladých ambicióznych členov tímu. Spokojnosť našich klientov  vyžaduje zo strany zamestnancov otvorenú komunikáciu, akceptáciu zmien i promptný servis.

 

Záruky a servisné služby

Samozrejmosťou je pre nás poskytovanie záruk v zmysle platnej legislatívy, ako aj konzultácie a poskytovanie poradenstva pri prevádzke systému. Poskytovanie servisných služieb je nevyhnutnou podmienkou dlhoročnej spokojnosti našich klientov. Používaná technika na správne fungovanie vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Softvérové riešenia sú implementované klientom na mieru, ale každá organizácia či súkromná spoločnosť sa v čase mení a systém potrebuje zásahy špecialistov pre prispôsobenie sa novým požiadavkám.

Kritické požiadavky riešime okamžite bez ohľadu na čas ohlásenia. 

Starostlivosť o klienta nevnímame len ako servis dodaných riešení a techniky. Poskytujeme podporu a hľadáme odpovede na rôzne otázky a problémy spojené so spracovaním hotovosti, optimalizáciou interných procesov ako aj hľadaním nových príležitostí na stabilizáciu alebo rast našich klientov.