Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Obchod

euriaObchod podporí budovanie klientskej základne, posilní Vašu pozíciu na trhu a zvyšovanie výnosov na medziročnej báze. Je výborným nástrojom pre zber a udržiavanie dôležitých informácií o každom klientovi a evidenciu všetkých obchodných aktivít s ním. Integruje všetky informácie o klientovi a používaním sa stáva pre Vašich obchodníkov nevyhnutnou súčasťou ich každodennej práce. Vďaka tejto službe získate online prehľad o tom, čo robia Vaši obchodníci a ako sa im darí v ich obchodnej činnosti.

 

Hľadáte riešenia?

Naše odporúčania

 • Ako byť úspešnejší a zabezpečiť stabilitu firmy?
 • Ako monitorovať výkony obchodníkov?
 • Ako im pomôcť v evidencii dôležitých informácí o klientovi?
 • Ako najefektívnejšie vytvoriť podklad k ich odmeňovaniu?
 • Ako zistiť najčastejšie dôvody neúspechu u obchodníka?
 • Zintenzívniť a skvalitniť obchodnú komunikáciu s klientom
 • Podporiť vykazovanie obchodných aktivít a evidenciu dôležitých informácií 
 • Používať informačný systém pre zapisovanie všetkých informácií
 • Rozhodnúť sa pre automatizované spracovanie zapísaných informácií
 • Analyzovať obchodné postupy a hľadať príležitostí na zlepšenie obchodníka

 

Zavedené opatrenia je vhodné podporiť aplikáciou, ktorá dokáže sama viesť obchodný tím k dodržiavaniu nastavených opatrení. Tým zníži časové straty z vyhľadávania „stratených“ informácií a dokumentov, vykazovania obchodných aktivít alebo príprav podkladov pre dodávku a fakturáciu. Obchodnému riaditeľovi vytvorí časový priestor pre riadenie obchodného tímu, tvorbu obchodných stratégií a rozvoj klientskej základne.

euria® je nová flexibilná služba vytvorená na stabilných základoch rokmi overeného systému správy informácií a dokumentov. Je výsledkom inovatívnych aktivít profesionálneho tímu DIMANO. euria sa prispôsobí potrebám Vášho obchodného tímu.

Funkčné vlastnosti euriaObchod

Klienti
 • Kompletná databáza klientov na jednom mieste
 • Aktuálne informácie o zákazníkoch a potencionálnych klientoch
 • Aktuálne informácie o klientoch
 • Kompletný prehľad riešených aktivít vzťahujúcich sa ku klientovi
Obchodné aktivity
 • Všetky informácie o obchodných aktivitách, vrátane dokumentov
 • Zobrazovanie dôležitých termínov v kalendári
 • Evidencia soft informácií o klientovi
 • Evidencia obchodných aktivít, zistení a výsledkov
Diár a výkony
 • Prehľady úloh podľa termínu
 • Zadávanie, plánovanie a vybavovanie obchodných aktivít
 • Zapisovanie jednotlivých aktivít na klientovi
 • Evidencia obchodných aktivít, zistení a výsledkov
Reporting
 • Aktivity obchodníka a celého tímu
 • Možnosť plánovania predpokladaných výsledkov obchodníkom
 • Obchodné výsledky pre každého obchodníka a manažérske výsledky pre celý tím
 • Identifikácia rizík obchodného procesu

Vysoká úroveň bezpečnosti

Bezpečnosť je ošetrená dvomi spôsobmi: kon­tro­lou fyzického prís­tu­pu a kontrolou elektronického prístupu:

Fyzická bezpečnosť
Informácie a dokumenty sú fyzicky chránené. Medzi štandardné opatrenia patrí zabezpečenie serverov oceľovými klietkami, sledovanie kamerovým systémom, zabezpečenie vstupu do priestorov elektronicko-mechanickým bezpečnostným systémom.
Elektronická bezpečnosť
Základnou podmienkou prístupu do systému je prihlásenie. Dostupnosť informácií a dokumentov je riadená prostredníctvom prístupových práv, pričom systém na základe prihlásenia sprístupňuje informácie a dokumenty podľa jasne stanovených pravidiel.
 
DIMANO je držiteľom certifikátu 27001:2013 a zároveň je držiteľom platného potvrdenia NBÚ SR o priemyselnej bezpečnosti na posúdenie a vznik utajovanej skutočnosti so stupňom utajenia „Tajné“ a pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou so stupňom utajenia „Tajné“.

 

Prínosy služby euriaObchod

 • sprehľadní všetky obchodné informácie o klientovi a obchodných aktivitách s ním na jednom mieste
 • podporí efektívne riadenie obchodného tímu
 • sprístupní online informácie vždy a všade
 • poskytne aktuálne prehľady obchodných prípadov
 • je „user friendly“ nástrojom pre rýchlu a efektívnu evidenciu obchodných informácií
 • umožní skrátenie času obchodných porád
 • podporí prípravu podkladov pre odmeňovanie obchodníkov

 

Viac informácií nájdete na www.euria.sk

Úlohy

Viac o produkte