Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Správa registratúry

NUNTIO® Správa registratúry je komplexným riešením elektronickej správy registratúry v súlade s platnou legislatívou. DIMANO, a. s., je držiteľom certifikátu MV SR
o posúdení zhody s požiadavkami Výnosu MV SR č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry na úrovni vysoká úroveň zhody pre tento systém. NUNTIO® zavedie korektný postup pri prijímaní aj odosielaní fyzických aj elektronických záznamov, podporí Vašich zamestnancov pri udržiavaní záznamov v spisoch. Pomôže pri dodržiavaní zákonných lehôt, archivácii a vyraďovacom procese záznamov. 

 

Hľadáte riešenia?

Naše odporúčania

 • Ako nájdem ten správny systém elektronickej správy registratúry?
 • Čo všetko je potrebné pri elektronickej správe registratúry dodržať?
 • Ako súvisia fyzická a elektronická správa registratúry, sú prepojené?
 • Zohľadní elektronický systém naše súčasné interné predpisy a postupy?
 • Vyberte si certifikovaný systém správy registratúry
 • Legislatíva presne vymedzuje požiadavky na elektronickú správu registratúry.
 • Správa registratúry je celok zahŕňajúci fyzickú aj elektronickú registratúru
 • Systémy sú rôzne, vyberte si ten, ktorý sa Vám najlepšie prispôsobí.

 

Zavedenie elektronickej správy registratúry neprináša výhodu len v splnení legislatívnej povinnosti. Aplikácia zavedie poriadok v dokumentácii organizácie, sprístupní dokumenty zamestnancom v elektronickej podobe, pričom originál môže byť bezpečne uložený v príručnej registratúre zodpovednej osoby. Tým sa predchádza riziku straty originálneho dokumentu. Systém stráži lehoty spracovania, automatizuje tvorbu zoznamov záznamov na vyradenie. Vašich odborných zamestnancov odbremení od administratívy súvisiacej s registratúrou a vytvorí im tak časový priestor pre riešenie odbornej agendy.

NUNTIO® je softvérové riešenie vytvorené spoločnosťou DIMANO, a. s., a zdokonaľované rokmi používania. Je to riešenie zamerané na správu informácií, interných procesov a dokumentov. Je výsledkom dlhodobej práce a nadobudnutých znalostí profesionálneho tímu špecialistov. NUNTIO® sa prispôsobí potrebám Vašej organizácie a je pripravené na integráciu s ostatnými informačnými systémami Vašej organizácie.

Funkčné vlastnosti NUNTIO® Správa registratúry

Podateľňa
 • Evidencia prijatých záznamov
 • Spracovanie odosielaných záznamov
 • Evidencia a správa adresátov
 • Pripojenie naskenovaného dokumentu
 • Pridelenie pošty na vybavenie, tlačové zostavy
Spisy
 • Spracovanie záznamov
 • Vytvorenie spisu, zakladanie záznamov do spisov
 • Používanie preddefinovaných šablón
 • Kontrola termínov vybavenia
 • Uzatvorenie spisu, ročná uzávierka
Príručná registratúra
 • Tvorba ukladacích jednotiek
 • Uzamykanie spisov
 • Zaraďovanie spisov do ukladacích jednotiek
 • Podpora vyraďovacieho procesu spisov
 • Tlač odovzdávacieho protokolu do RS
Reg. stredisko
 • Preberanie ukladacích jednotiek
  z útvarov
 • Lokalizácia fyzických spisov
 • Podpora vyraďovacieho konania
 • Správa výpožičiek
 • Rôzne tlačové zostavy

 

NUNTIO® je vybudované na technológii ASP.NET, je dielom spoločnosti DIMANO, a. s., ktorá je vlastníkom autorských práv. NUNTIO® je pripravené na integráciu
s ostatnými informačnými systémami Vašej organizácie, či už sa jedná o účtovné systémy, transakčné alebo iné špecializované riešenia vytvorené pre špecifické potreby Vašej organizácie.

Prínosy riešenia NUNTIO® Správa registratúry

 • podporuje legislatívne korektnú správu registratúry
 • podporí úplnú evidenciu záznamov prichádzajúcich do a odchádzajúcich z organizácie
 • sprehľadní a zjednotí správu záznamov
 • upozorní na dôležité termíny
 • poskytne prehľad o stave spracovania záznamov
 • podporí používanie záväzných podnikových štandardov pre písanie dokumentov
 • zjednoduší vyraďovacie procesy v zmysle platnej legislatívy
 • so systémom získate aj odborné poradenstvo pri tvorbe internej predpisovej dokumentácie v oblasti správy registratúry (registratúrne poriadky, plány...)
 • má „user friendly“ používateľské prostredie s jednoduchým ovládaním
 • rešpektuje špecifiká a požiadavky Vašej organizácie

 

 

Nenašli ste odpovede na všetky Vaše otázky? Opýtajte sa nás!
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | 02|55 56 75 80

Smernice

Smernice

Viac o produkte
Manažment

Manažment

Viac o produkte
Audity

Audity

Viac o produkte