Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Manažment

euriaManažment podporí operatívne riadenie a dohľad nad úlohami, ich distribúciou a plnením. Je zdrojom informácií o splnených a nesplnených úlohách z ostatnej porady vedenia či konkrétneho oddelenia. Vedúcim pracovníkom predkladá aktuálne online zoznamy úloh podľa stavu rozpracovania a termínov. Pre bežných pracovníkov je skvelým diárom, ktorý ich automaticky upozorňuje na blížiaci sa termín splnenia úlohy. Používaním sa stáva databázou znalostí o tom, ako boli konkrétne úlohy splnené, je archívom dokumentov súvisiacich s úlohami.

 

Hľadáte riešenia?

Naše odporúčania

 • Ako predísť nedodržaniu stanovených termínov úloh?
 • Ako získať prehľad o stave plnenia úloh?
 • Ako identifikovať problém v dodržaní termínu?
 • Ako predísť nerovnomernému zaťaženiu zamestnancov?
 • Ako dostať plnenie úloh pod kontrolu?
 • Vytvoriť jediný zoznam úloh pre každého zamestnanca
 • Zaviesť priebežnú kontrolu stavu plnenia úloh
 • Sledovať vývoj plnenia úloh a v prípade potreby vykonať opatrenia proti riziku nesplnenia termínu
 • Sledovať vyťaženosť jednotlivých zamestnancov
 • Mať dokonalý prehľad o rozdelení úloh medzi zamestnancov na jednom mieste

 

Zavedené opatrenia je vhodné podporiť aplikáciou, ktorá dokáže sama viesť Vašich zamestnancov k dodržiavaniu nastavených opatrení. Tým zníži časové a finančné straty z nedodržaných termínov, nedôsledne vykonaných úloh, vyhľadávania „stratených“ informácií a dokumentov. Naplno sa budete môcť venovať riadeniu svojej spoločnosti, tvorbe podnikových stratégií a rozvoju svojich zamestnancov.

euria je nová flexibilná služba vytvorená na stabilných základoch rokmi overeného systému správy informácií a dokumentov. Je výsledkom inovatívnych aktivít profesionálneho tímu DIMANO. euria sa prispôsobí potrebám Vašej organizácie.

Funkčné vlastnosti eurieManažment

Porady
 • Generovanie úloh z porád
 • Okamžité rozoslanie úloh zodpovedným pracovníkom
 • Poloautomatizovaná tvorba zápisníc
  z porád, archív zápisníc
 • Príprava podkladov pre ďalšiu poradu
Úlohy
 • Plánovanie, zadávanie a vybavovanie
 • Prioritizovanie úloh
 • Prehľady úloh podľa termínu, priorít, stavu
 • Zapisovanie priebežného postupu plnenia úloh a výsledku
Dokumenty
 • Tvorba a ukladanie dokumentov súvisiacich s úlohami
 • Pripomienkovanie a schvaľovanie
 • Tvorba verzií dokumentov
 • Sprístupňovanie dokumentov ostatným zamestnancom
Reporting
 • Reporty úloh jednotlivých zamestnancov
 • Reporty plnenia úloh celého tímu
 • Reporty pre blížiace sa porady
 • Reporty úloh nesplnených a splnených po termíne

Vysoká úroveň bezpečnosti

Bezpečnosť je ošetrená dvomi spôsobmi: kon­tro­lou fyzického prís­tu­pu a kontrolou elektronického prístupu:

Fyzická bezpečnosť
Informácie a dokumenty sú fyzicky chránené. Medzi štandardné opatrenia patrí zabezpečenie serverov oceľovými klietkami, sledovanie kamerovým systémom, zabezpečenie vstupu do priestorov elektronicko-mechanickým bezpečnostným systémom.
Elektronická bezpečnosť
Základnou podmienkou prístupu do systému je prihlásenie. Dostupnosť informácií a dokumentov je riadená prostredníctvom prístupových práv, pričom systém na základe prihlásenia sprístupňuje informácie a dokumenty podľa jasne stanovených pravidiel.
 
DIMANO je držiteľom certifikátu 27001:2013 a zároveň je držiteľom platného potvrdenia NBÚ SR o priemyselnej bezpečnosti na posúdenie a vznik utajovanej skutočnosti so stupňom utajenia „Tajné“ a pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou so stupňom utajenia „Tajné“.

Prínosy služby euriaManažment

 • vytvára centrálnu databázu všetkých úloh
 • zefektívňuje riadenie a distribúciu úloh
 • podporuje monitorovanie a kontrolu plnenia úloh zamestnancami už počas riešenia
 • poskytuje okamžité prehľady nesplnených úloh
 • znižuje časovú náročnosť tvorby reportov plnenia úloh
 • umožňuje skrátenie času porád vedenia a jednotlivých oddelení
 • je „user friendly“ nástrojom pre jednoduché plánovanie a riadenie úloh

 

 

Nenašli ste odpovede na všetky Vaše otázky? Opýtajte sa nás!
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | 02|55 56 75 80

Obchod

Viac o produkte