Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Blog

12. marec 2014

Rola testera ako poslanie

Napísal(a)  Katarína Hollá, tím líder testovacieho tímu. Zverejnené v BLOG
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Tester je neodmysliteľnou súčasťou tímu v prostredí vývoja softvéru. S týmto tvrdením myslím, že môže súhlasiť väčšina zainteresovaných. Je na škodu veci, ak v menších firmách absentuje pozícia testera vo vývojárskom tíme. Podľa mňa neexistuje ekvivalentná náhrada. Najmä v prípade, keď si uvedomíme, že tester je ten, kto je zodpovedný za potvrdenie výstupnej kvality softvéru.

A prečo je tester najlepším hodnotiteľom kvality softvéru? Určite má výnimočné postavenie vo vývoji softvéru tak ako vývojár, projektový manažér, či iná rola. Keďže každý je svojím pracovným zameraním ovplyvnený natoľko, že sa viac orientuje na svoju hlavnú náplň a inej doplnkovej činnosti sa nevenuje s plným nasadením, je vhodné mať v tíme testera, ktorý sa na softvér pozerá inak ako jeho autor - vývojár. Poďme na to postupne:

  • Tester svojím pozorným okom sleduje akúkoľvek odchýlku v činnosti, v reakciách vyvíjaného softvéru od želateľného správania.

Ako tester môže rozpoznať normálne správanie aplikácie od neočakávaného? Tester je v tíme ten, kto pozná testovanú aplikáciu veľmi podrobne do najmenšieho zvládnuteľného detailu. Samozrejme, všetko závisí od časových možností. Aj napriek potenciálnej absencii času je tester s aplikáciou v spojení najčastejšie v celej jej celistvosti. Dokáže posudzovať jej vonkajšie správanie a snaží sa o to, aby bolo čo najviac priblížené k správaniu požadovanému klientom. Tester má však nezaujatý pohľad na testovanú aplikáciu, nepozná kód, nevie, čo sa skrýva pod čiernou skrinkou. Vývojár naopak vníma aplikáciu zvnútra, cez kód. Čo môže spôsobiť to, že sa bude pri testovaní príliš zaoberať tým, čo je nakódované a nebude sa sústrediť na to, čo nakódované nie je.

  • Charakteristickou črtou osobnosti testera je veľká dávka trpezlivosti pri hľadaní chýb.

Máva veľmi často pocit, že je blízko k chybe a snaží sa fokusovať len na jej nájdenie. Hľadá ten najvhodnejší scenár, väčšinou je to ten negatívny alebo úplne nepravdepodobný scenár, ktorý odhalí neočakávané správanie aplikácie. A toto vytrvalé a pedantné zameranie testera na hľadaný problém súvisí aj s jeho nepopierateľným nadšením pre danú vec a s neskrývanou satisfakciou pri nájdení nezhody v systéme. Nie v zmysle škodoradosti, ale v zmysle jeho profesionality a podpory dosiahnutia cieľa dodať klientovi riešenie s čo najmenšou pravdepodobnosťou výskytu chýb. Vývojár nie vždy má v sebe toľko entuziazmu odhaľovať svoje chyby alebo chyby svojich kolegov z pochopiteľných dôvodov. Môže sa stať, že pri testovaní nejde do potrebnej hĺbky len preto, lebo je ovplyvnený tým, ako je to naprogramované.

  • A čo kritické oko testera? Má také kritické oko aj niekto iný v tíme?

Od samého začiatku tester pristupuje k softvéru s tým, že sú v ňom chyby, na rozdiel od vývojára, ktorý sa sústredí na splnenie požiadavky klienta. S kritickosťou testera sa musí spájať aj jeho schopnosť komunikácie, hlavne v tom zmysle, ako vecne a presne odovzdať informáciu o chybe samotnému autorovi.

Každá rola v prostredí vývoja má svoje poslanie, tak ako ho má tester, má ho vývojár, takisto projektový manažér ako aj ostatní členovia vývoja. S ich poslaním je spojený aj odlišný prístup k práci. Ten zase odzrkadľuje určité charakterové vlastnosti jednotlivých rolí vo vývojárskom tíme. Projektový manažér vníma vyvíjanú aplikáciu tak, aby presne spĺňala kritériá klienta, ktoré musí dobre odkomunikovať s vývojom. Vo svojich vyjadreniach musí byť presný, vecný a dostatočne výstižný. Vývojár sa pokúša so svojím kreatívnym a technickým prístupom požiadavky klienta uspokojiť a je presvedčený, že riešenie vyvíja najlepšie, ako je možné v rámci jeho schopností. Tester niekedy presvedčenie vývojára vyvráti tým, že v jeho dokonalom kóde objaví chybu. Ale to len odhaľuje snahu mať aplikáciu čo najdokonalejšiu, bez väčších alebo menších nedostatkov.

Každý je v bežnom živote deformovaný svojou prácou, či už pozitívne alebo negatívne. Niekto viac, niekto menej. Aj v závislosti od toho, do akej miery jeho charakterové črty kopírujú vlastnosti pracovnej pozície, ktorú zastáva. Toto tvrdenie sa dá aplikovať samozrejme aj na členov vývojového tímu: u projektového manžéra je možné zaznamenať väčšie sklony ku komandovaniu, vývojár zase všetko analyzuje do najmenšieho detailu a tester môže nachádzať chyby vo všetkom okolo seba. Kto je však presvedčený o svojej práci, vykonáva ju s veľkou dávkou nadšenia a berie ju so všetkými plusmi aj mínusmi, ktoré prináša. A možno je môj názor pre niekoho jedna veľká chyba ;).

Prečítané: 3659 krát Naposledy zmenené streda, 12 marec 2014 09:14

BLOG výber