Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Certifikáty

ISO normy

ISO 9001 (zavedený od roku 2002)

Zlepšujeme svoje interné procesy s cieľom optimalizovať plnenie požiadaviek našich klientov.

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti zavádza postupy identifikácie, riadenia a minimalizácie hrozieb vyplývajúcich z rizika zneužitia informácií. Od zavedenia tohto systému je starostlivosť o údaje našich klientov ešte na vyššej úrovni.

ENVIRO

NATURPACK

Spĺňame povinnosť spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov uvedených na trh
v Slovenskej republike.

NATURELEKTRO

Spĺňame povinnosť zberu, dopravy a spracovania odpadu z elektrozariadení v Slovenskej republike.

Odborné

Certifikát Ministerstva vnútra SR o dosiahnutí vysokej zhody informačného systému NUNTIO®
s požiadavkami Výnosu č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.

 

Fakturačné údaje

IČO: 30775094

DIČ: 2020344865

IČ DPH: SK2020344865

Aktuálny výpis z ORSR